Geconfronteerd met de gezondheidscrisis die verband houdt met Covid-19, heeft de federale regering beslist om een ​​aantal steunmaatregelen in te voeren om senioren in deze moeilijke periode te ondersteunen: premie, drempels, tijdelijke werkloosheid … neem een ​​overzicht van de verschillende maatregelen:

De bonus van Covid-19

De belangrijkste maatregel waartoe de federale regering heeft besloten in het licht van de economische gevolgen van de pandemie, de “Covid-19” -premie is aanvullende sociale bijstand bedoeld voor alle begunstigden van een IGO of een gegarandeerd inkomen voor ouderen.

Deze Covid-19 premie is een automatische premie van 50 euro netto per maand die zal worden betaald van juli 2020 tot juni 2021 (dus een totaalbedrag van 600 euro). Deze aanvullende bijstand is belastingvrij en wordt maandelijks uitbetaald op hetzelfde moment als de IGO of het gewaarborgd inkomen voor ouderen.

Drempels voor pensioenbeslag en herstel

Geconfronteerd met de economische crisis heeft de federale regering ook beslist om de drempels voor de inbeslagname en invordering van pensioenen voor de periode van 20.06.2020 tot 31.08.2020 en van 24.12.2020 tot 30.06.2021 te wijzigen.

Voor deze periodes heeft de federale overheid de volgende inbeslagname- en overdrachtsdrempels vastgesteld:

  • Van 0 tot 1366 €: 0%
  • Van € 1.366,1 tot € 1.467: 20% (binnen de limiet van € 20,20)
  • Van € 1.467,1 tot € 1.770: 40% (binnen de limiet van € 121,20)
  • Vanaf € 1.770,1: 100%

Er moet ook worden opgemerkt dat voor deze periodes de drempels worden verhoogd met € 84 per kind ten laste.

Werk terwijl je gepensioneerd bent

In het geval van gepensioneerde werknemers heeft de federale overheid twee scenario’s voorzien:

Ontvangt u een pensioen of een IGO en werkt u als gezondheidswerker, arts, verpleegkundige? Werk je in een sector die essentiële diensten verleent? In dat geval kunt u tot 30 juni 2021 onbeperkt bijkomend beroepsinkomen ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitbetaling van uw steun.

Welk soort pensioen u ook ontvangt, het heeft geen invloed op de uitkering ervan als u tijdelijk meer werkt of als u weer aan het werk gaat om deel te nemen aan de collectieve inspanning in het licht van Covid-19.

Vanaf 1 juli 2021 gelden de normale regels, behalve bij verlenging van de maatregel.

Na de “Corona” maatregelen merk ik dat ik tijdelijk werkloos ben, wat voor effect heeft dit op mijn pensioen?

Door de impact van het coronavirus en tot 30 juni 2021 heeft tijdelijke werkloosheid geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen. Tot die datum is elke bijstand van een federale, regionale of lokale overheid cumuleerbaar met de betaling van het pensioen.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de vorige regels weer van toepassing en is het niet mogelijk om een ​​sociale uitkering te combineren met het pensioen (met uitzondering van het nabestaandenpensioen dat kan worden gecombineerd met een sociale uitkering voor 12 maanden.).

Raadpleeg voor meer informatie over de maatregelen die in België zijn genomen naar aanleiding van de COVID-19-crisis: https://www.sfpd.fgov.be/nl/gevolgen-corona

Tags