De Bijstandsuitkering voor Ouderen (APA) wordt toegekend aan 65-plussers die te maken hebben met extra kosten als gevolg van een verlies aan autonomie en een laag inkomen.

Als gevolg van de zesde staatshervorming met betrekking tot de uitvoering van de overdracht van bevoegdheden op het gebied van gezondheidszorg en bijstand aan individuen, wordt de APA sinds 1 januari 2021 rechtstreeks beheerd door Iriscare met betrekking tot het Brussels Gewest.

De voorwaarden voor toegang tot de APA

Om in aanmerking te komen voor APA, moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • Wees minimaal 65 jaar oud
 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een vermindering van de autonomie laten erkennen door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Behaal minimaal 7 punten op de schaal voor het verkleinen van het bereik.
 • Profiteer van een laag inkomen.

Hoe wordt mijn verlies aan autonomie bepaald?

Na uw aanvraag ontvangt u de nodige medische documenten zodat deze door uw huisarts kunnen worden ingevuld. Deze documenten worden vervolgens geanalyseerd door DG Han of via een fysiek bezoek aan het medisch centrum. Het doel van dit onderzoek is om de invloed van uw verminderde autonomie op uw dagelijkse activiteiten te analyseren, en in het bijzonder de moeilijkheden die u ondervindt bij:

 • Actie
 • Koken en eten
 • Wassen en aankleden
 • Onderhoud uw huis en voer uw huishoudelijke taken uit;
 • Evalueer en vermijd het gevaar
 • Zorg voor een sociale band

Voor elk criterium kun je maximaal 3 punten behalen, variërend van 0 (geen moeilijkheidsgraad) tot 3 (onmogelijk zonder hulp van een andere persoon). Het zijn deze criteria die bepalen tot welke categorie u behoort. Om in aanmerking te komen voor APA, moet u minimaal 7 punten behalen.

Welke vergoeding krijg ik?

Het bedrag van de tegemoetkoming voor bejaarden wordt berekend op jaarbasis, maar wordt maandelijks betaald (niet later dan de 23e werkdag van de maand of de dag ervoor, als het een feestdag of een weekeinde is).

Er zijn momenteel 5 categorieën vergoedingen. Elke categorie komt overeen met een maximaal maandelijks bedrag in het kader van de APA. Of u al dan niet recht heeft op dit maximum, wordt bepaald door uw inkomen. Bij de berekening is een deel van uw inkomen echter vrijgesteld.

Maximale bedragen per categorie

 • Categorie 1: € 88,55 per maand (of € 1.062,60 per jaar)
 • Categorie 2: € 338 per maand (of € 4.056 – ​​per jaar)
 • Categorie 3: € 410,95 per maand (of € 4.931,45 per jaar)
 • Categorie 4: € 483,89 per maand (of € 5.806,63 per jaar)
 • Categorie 5: € 594,39 per maand (of € 7.132,63 per jaar)

Hoe uw APA-verzoek indienen?

Vanaf de dag dat u 65 wordt, kunt u een tegemoetkoming ouderenhulp (APA) aanvragen. U kunt hiervoor rechtstreeks een online formulier invullen op het volgende adres:

https://www.myiriscare.brussels/nl/thab-aanvragen/

U kunt uw verzoek ook indienen met behulp van het papieren formulier dat u hier kunt downloaden: https://www.myiriscare.brussels/wp-content/uploads/APPL_FORM_NL.pdf

Dit formulier moet worden teruggestuurd naar het volgende postadres:

Uitkering voor hulp aan bejaarden (APA), Trèvesstraat 70, bus 2, 1000 Brussel

Tags