De Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, of OCMW’s, bieden een aantal sociale diensten en zorgen voor het welzijn van elke burger. Elke gemeente of stad heeft zijn eigen OCMW met een breed scala aan diensten.

Wie kan er gebruik maken van de diensten van een OCMW?

In België beschikt een groot aantal mensen over onvoldoende bestaansmiddelen of is soms dakloos. Al deze mensen kunnen genieten van sociale bijstand van het OCMW.

Iedereen die legaal in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand. Deze sociale bijstand beoogt een minimuminkomen voor de hele bevolking te garanderen.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Alvorens het toe te kennen, voert het OCMW telkens een onderzoek uit naar de bestaansmiddelen van de betrokken persoon.

Het OCMW onderzoekt welke hulp het meest geschikt is in overeenstemming met de persoonlijke en gezinssituatie van de persoon en biedt hem de gepaste middelen om in zijn behoeften te voorzien.

Welke hulp biedt het OCMW?

De hulp die het OCMW biedt, kan veelvoudig zijn. Hier zijn enkele voorbeelden :

  • Financiële hulp
  • Huisvesting
  • Thuishulp en zorg
  • Naar werk gaan
  • Medische hulp
  • Schuldbemiddeling
  • Legale hulp
  • Thuis crisis
Tags