De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een sociale uitkering die bedoeld is voor 65-plussers met een laag inkomen om hun een minimum aan inkomsten te garanderen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

 • 65 jaar of ouder zijn,
 • Belg zijn of in een gelijkaardige situatie verkeren
 • uw hoofdverblijfplaats is in België
 • uw maandelijkse middelen bedragen niet meer dan:
  – 184,20 EUR voor alleenstaanden (vanaf 01.01.2021 volgens index 147,31);
  – 789,47 euro voor samenwonenden (vanaf 01.01.2021 tegen het indexcijfer 147,31).

Het vergoedingsverzoek

U hoeft geen IGO aan te vragen. In de meeste gevallen vindt het onderzoek naar uw recht op IGO in feite automatisch plaats als u:

 • pensioen aanvragen in België;
 • reeds een pensioen ontvangen van de Pensioendienst in België;
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en de wettelijke pensioenleeftijd bereiken;
 • profiteer van het leefloon en bereik de wettelijke pensioenleeftijd.
 • In alle andere gevallen kunt u een IGO-verzoek indienen: Online, op demandepension.be
 • Of bij een Pensioenpunt bij u in de buurt of bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

Hoogte inkomensgarantie van-ouderen (IGO) (per 1 januari 2021)

Het bedrag dat u ontvangt, is afhankelijk van uw middelen en uw gezinssituatie.

Bent u samenwonend en heeft u een inkomen van minder dan € 789,47 per maand? U ontvangt dan een IGO waarmee u € 789,47 per maand bereikt.

Ben je geïsoleerd en heb je minder dan € 1.184,20 per maand aan middelen? U ontvangt dan een IGO waarmee u € 1.184,20 per maand bereikt.

Voor meer informatie over het berekenen van uw middelen: Federale Pensioendienst

Meer informatie gebruiksaanwijzing :

Federale Pensioendienst

Tags