De toelage voor ouderenbijstand, omgedoopt tot het zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen, is een gezondheidsbudget gericht op 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Toegangsvoorwaarden, hoogte van de vergoeding, procedures … Wij bieden u een overzicht van alles wat u moet weten.

Voorwaarden voor leeftijd, inkomen en autonomie

 • Het is mogelijk om ten vroegste op de dag van de 65e verjaardag een zorgbudget aan te vragen voor zorgbehoevende ouderen
 • U moet minimaal 7 punten behalen op de autonomieschaal die wordt gebruikt om de invloed van uw handicap of uw gezondheidsproblemen te meten. Het is aan de artsen van het directoraat-generaal Gehandicapten die de plicht hebben om uw punten te meten en dus uw handicap te erkennen. Hiervoor zullen zij uw arts om informatie vragen: denk er dus aan hem te waarschuwen bij het indienen van uw verzoek.
 • Om hulp te krijgen, mogen uw inkomen en dat van uw gezin een bepaalde grens niet overschrijden. Deze limiet is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin.
 • Om voor deze hulp in aanmerking te komen, moet u zijn aangesloten bij een ziekenfonds.
 • Het zorgbudget voor ouderen met zorgnood kan je combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale zekerheid. U kunt dit zorgbudget echter niet combineren met een vervangingsuitkering of een inburgeringstoelage.

Welke vergoeding?

De maximale hoogte van het zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen is afhankelijk van het zorgniveau en inkomen.

Tegenwoordig zijn er 5 categorieën van ernst van zorg. Elke categorie komt overeen met een maximaal maandelijks bedrag voor het gezondheidsbudget. Of u al dan niet recht heeft op dit maximum, wordt bepaald door uw inkomen. Bij de berekening is een deel van uw inkomen echter vrijgesteld.

Maximale bedragen per categorie

 • Categorie 1: € 88,55 per maand (of € 1.062,60 per jaar)
 • Categorie 2: € 338,02 per maand (of € 4.056,21 per jaar)
 • Categorie 3: € 410,97 per maand (of € 4.931,67 per jaar)
 • Categorie 4: € 483,91 per maand (of € 5.806,91 per jaar)
 • Categorie 5: € 594,41 per maand (of € 7.132,97 per jaar)

Vraag uw zorgbudget aan

U kunt uw zorgbudget direct online opvragen via de volgende link: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Als u echter hulp nodig heeft bij uw procedures, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds.

Om uw verzoek te voltooien, moet u het volgende indienen:

 • De naam van uw arts of de arts die uw handicap controleert.
 • Uw identiteitskaart en uw pincode.
 • Uw bankrekeningnummer.

Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, wordt het zorgbudget de maand volgend op de acceptatie van uw aanvraag direct op uw bankrekening gestort.

Tags