Neem contact op met een vestiging

Contact


Betrokken persoon


Jou wensen


Als dit etablissement geen plaatsen meer heeft, andere keuzes

Type vestiging *

U heeft een vrij veld ingevuld, wij herinneren u eraan dat u, in toepassing van de wet met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, geen observaties en / of subjectieve beoordelingen mag opnemen, noch direct of indirect mag onthullen gegevens over raciale afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of gebruiken van de betrokken persoon. De gezondheidsgegevens en / of observaties worden enkel verstrekt op de hiervoor ter beschikking gestelde software, in overeenstemming met de regels met betrekking tot de bescherming van het medisch geheim.

Acceptez vous qu'Uni Santé envoie cette demande aux établissements partenaires *Ja 

Wilt u informatie ontvangen van Nursing Home ? *Ja Neen 

Wilt u informatie ontvangen van onze partners ? *Ja Neen 


Deze informatie is nodig om uw verzoek te verwerken. met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens betreffende, door een schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.
Als u dit recht wilt uitoefenen en informatie over u wilt verkrijgen, stuur dan een e-mail naar Uni Santé : contact@uni-sante.fr
De informatie die op u betrekking heeft, is bestemd voor Uni Santé, uitgever van de site www.nursinghome.be en voor de etablissementen waar u deze informatieaanvraag hebt gedaan.