top articles

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een sociale uitkering die bedoeld is voor 65-plussers met een laag inkomen om...

Le lien entre activité physique régulière et santé mentale est désormais clairement établi.

De Katz-schaal meet de mate van verlies van autonomie of afhankelijkheid van een oudere. De afweging vindt plaats aan...