top articles

De toelage voor ouderenbijstand, omgedoopt tot het zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen, is een gezondheidsbudget gericht op 65-plussers met een...

Ben je ziek, gehandicapt of gewoon oud? Waar leef je misschien in een moeilijke sociale, psychologische of gezinssituatie? Er...

La prévalence de la presbyacousie est très élevée dans les pays industrialisés, puisque 45% des personnes de plus de...